אכלוס משתכנים

עם סיומו של פרויקט בניה בישראל על קרקע המנוהלת על ידי רשות מקרקעי ישראל, נדרש הקבלן לבצע תהליך הכולל את קליטת המבנים המהווים את הפרויקט, את פרטי הדירות ופרטי המשתכנים וזאת לצורך הפקת חוזי חכירה פרטניים לכל אחד מהדיירים החדשים בפרויקט.

משרדנו מלווה את הליך אכלוס המשתכנים מול רשות מקרקעי ישראל תוך ראיה של ייעול וקיצור משמעותי של פרק הזמן הדרוש להפקת וחתימת הרשות על חוזי החכירה הפרטניים של כל משתכן בפרויקט.

מלבד הדיירים המשתוקקים לקבל חוזה החכירה הפרטני, על מנת שיוכלו לבצע פעולות בדירה לרבות מחזור/הגדלה של המשכנתא, הרי שמסירת חוזי החכירה למשתכנים מאפשר סילוקן של ערבויות בנקאיות בסכומי עתק בהן נאלץ הקבלן לשאת עד לסיומו של הליך האכלוס.

בימים אלו, משרדנו מלווה את חברת הבניה המובילה בישראל "פרשקובסקי" בפרויקט המגורים הענק של "נווה דורון החדשה", כאשר עד כה אוכלסו על ידי משרדנו 6 בניינים מתוך 24 בנייני מגורים אשר ייבנו בפרויקט.

    התחילו צ'אט
    שלום,
    הגעת למיכל ואקרט - משרד עורכי דין, כיצד נוכל לעזור?