דיני מכרזים

דיני המכרזים מהווים כלי שיוויוני לקידום התחרות בשוק הישראלי, שמשפיעים עמוקות על הכלכלה הישראלית. המכרז הפומבי מהווה אמצעי לניהול משא ומתן בתנאים של תחרות וחתירה לשיוויון בין ההצעות השונות.

כלל הגופים הציבוריים במדינה מחויבים על פי חוק, לערוך מכרז פומבי בכל סוג של עסקה לשיווק קרקעות או בכל התקשרות אחרת למתן שירותים או לרכישת טובין ובכך לאפשר הזדמנות שווה לציבור הרחב להשתתף במכרז ולהציע הצעותיו.

זכות העמידה לתקיפת הליכים מכרזיים הולכת ומתרחבת כך שגם אלו שלא משתתפים במכרז יכולים לפתוח בהתדיינות בבית המשפט כנגד הליך המכרז.

כך נעזור לך לזכות במכרז:

עו"ד מיכל ואקרט ליוותה את רשויות המדינה במכרזים שונים ובמסגרת תפקידיה, שימשה כיועצת משפטית בוועדת מכרזים של נכסי רשות הפיתוח ומקרקעי ישראל, לרבות עריכת חוברת המכרז ומתן חוות דעת למכר בפטור ממכרז.

משרדנו מעניק ללקוחותינו ליווי משפטי המגדיל משמעותית את סיכויי הלקוח לזכות במכרז, תוך בחינת תנאי הסף ותנאי המכרז, הגשת ההצעה, בחינת הסכם ההתקשרות, דרישה לפרסום שאלות הבהרה ועוד.

משרדנו מייצג במסגרת עתירות מנהליות לתקיפת ההליך המכרזי וכן עריכת חוות דעת משפטיות ותכנוניות לפטור מחובת מכרז פומבי, במקרים מסוימים בהם טיב הקרקע ובעל הזכויות אכן חוסה תחת הוראות תקנות הפטור מחובת מכרז פומבי.

    התחילו צ'אט
    שלום,
    הגעת למיכל ואקרט - משרד עורכי דין, כיצד נוכל לעזור?