הפקעות

הפקעה הינה רכישה כפויה של זכויות במקרקעין על ידי המדינה או רשויות מקומיות, על פי רוב כנגד תשלום פיצויים, אם כי, ישנם מקרים שאין חובה כלל בתשלום פיצויים.

מדובר באקט חד צדדי של הרשות המפקיעה, ללא כל צורך בהסכמת הבעלים, כך שהקרקע מועברת לקניין הציבור.

עצם ההפקעה יוצרת התנגשות בין שני אינטרסים: מחד, הפגיעה הקשה בקניינו של הפרט ומאידך, האינטרס הציבורי החשוב אשר מוגשם באמצעות מעשה ההפקעה ועל פי רוב, גובר על הפגיעה בזכות הקניין של הפרט.

על מנת להבטיח ולשמור עד כמה שניתן על זכות הקניין, עם פרסומה של תוכנית חדשה החלה על המקרקעין או פרסום הודעת הפקעה על ידי הרשות המפקיעה, יש לפנות מיד לעורך דין בעל ניסיון בתחום ההפקעות למיצוי מלוא זכויותיכם.

משרדנו מעניק ייצוג וליווי משפטי במסגרת הליך של הפקעת המקרקעין לרבות דרישה לביטול הליך ההפקעה, דרישה לקבלת פיצוי הולם, עריכת הסכם פיצויי הפקעה, פרסום התנגדות להליך, ייצוג בתביעות שונות כנגד זניחת מטרת ההפקעה ביטול ועיכוב הליכי ההפקעה.

    התחילו צ'אט
    שלום,
    הגעת למיכל ואקרט - משרד עורכי דין, כיצד נוכל לעזור?