רישום והסדר מקרקעין

רישומן של הזכויות במקרקעין בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו), מהווה ראיה חותכת לתוכן הרישום, ומכאן חשיבותו הרבה של הרישום בפנקסי המקרקעין.

משרדנו מעניק טיפול משפטי בהסדרתן ורישומן של הזכויות במקרקעין בלשכות המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל והחברות המשכנות, במצבים הבאים:

 • רישום עסקאות מכר
 • רישום חכירה/שכירות
 • רישום הערת אזהרה
 • העברת זכויות
 • רישום עסקת מתנה
 • הורשה
 • תיקון טעות סופר
 • רישום הסכם שיתוף
 • רישום פרצלציה
 • רישום משכנתא/ביטול התחייבות לרישום משכנתא

  התחילו צ'אט
  שלום,
  הגעת למיכל ואקרט - משרד עורכי דין, כיצד נוכל לעזור?