רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)

רמ"י אמונה על ניהול קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל והיא פועלת כמונופול בכל הקשור לשיווק קרקעות וקידום התחרות בשוק המקרקעין.

ניהול מקרקעי המדינה על ידי רשות מקרקעי ישראל בא לקדם מטרה ציבורית חשובה – שמירה על קרקעות המדינה כמשאב לשם פיתוחה של מדינת ישראל, הסביבה והדורות הבאים, תוך שמירה על השארת עתודות קרקע לצרכי הציבור ומניעת ריכוזיות בהחזקת המקרקעין.

במסגרת פעולותיה, פעמים רבות, הרשות מציבה בפני בעלי זכויות החכירה באותן קרקעות, להתמודד בפני סוגיות סמוכות ומורכבות, המקשות על ציבור החוכרים ויזמי הנדל"ן בביצוע פעולות שונות במקרקעין.

דיני רשות מקרקעי ישראל הינם חלק בלתי נפרד מתחום המקרקעין אותו מוביל משרדנו, הניסיון הרב בהתמודדות מול מורכבותה של הרשות הוא שמאפשר ייצוג וליווי משפטי נרחב מול רשות מקרקעי ישראל, תוך בחינת האפשרויות היעילות ביותר עבור כל אחד מלקוחותינו בהתמודדותו מולה.

משרדנו מעניק בין היתר, ייצוג במסגרת הליכים משפטיים כנגד רשות מקרקעי ישראל, ניהול משא ומתן ביד רמה מול הרשות, קיצור משמעותי של משך הטיפול בבקשות השונות המוגשות לפתחה, מציאת פתרונות יעילים החוסכים ללקוח זמן יקר והפחתה משמעותית של העלויות הכספיות.

    התחילו צ'אט
    שלום,
    הגעת למיכל ואקרט - משרד עורכי דין, כיצד נוכל לעזור?